Werkwijze

Menzen voor Mensen

Ergotherapiepraktijk

Werkwijze

  1. Na verwijzing van de (huis)arts, zal er telefonisch een afspraak gemaakt worden.
  2. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats, om zo samen met u (en/of met uw omgeving) te kijken waar de knelpunten liggen en waar u en/of uw omgeving iets aan wilt veranderen of verbeteren.
  3. Na de intake zal er een behandelplan opgesteld worden. Uw arts zal via een brief geïnformeerd worden, waaruit de behandeling zal bestaan.
  4. Er zal een behandeling plaatsvinden. Afhankelijk van de vraag zal de frequentie vastgesteld worden.
  5. Na de behandeling zal er een evaluatie plaatsvinden met u en/of uw omgeving. Uw arts wordt door middel van een eindverslag op de hoogte gebracht van de resultaten van de ergotherapie.

 

Aanvullende regels praktijk

 

  • Er zal altijd een verslag geschreven worden over de behandeling naar de verwijzer/opdrachtgever. In de meeste gevallen zal dit voor u de huisarts of specialist zijn;
  • Alleen met toestemming van u zal informatie aan derden worden verstrekt, oftewel aan anderen dan de verwijzer/opdrachtgever;
  • Gemaakte afspraken welke u niet minimaal 24 uur van te voren annuleert, worden bij u in rekening gebracht. Niet nagekomen afspraken komen niet in aanmerking voor vergoeding zorgverzekeraar;
  • U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van ergotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlening;
  • Indien u klachten heeft en u komt er met de praktijk er niet uit kunt u zich wenden tot Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.

 

Karin Menzen

Boslaan 100

7823 TS EMMEN

Telefoon: 06- 153 93 436

Fax: 0591 - 62 03 66

info@menzenvoormensen.nl