Vergoeding

Menzen voor Mensen

Ergotherapiepraktijk

Karin Menzen

Boslaan 100

7823 TS EMMEN

Telefoon: 06- 153 93 436

Fax: 0591 - 62 03 66

info@menzenvoormensen.nl

Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor ergotherapie is een verwijzing van de (huis)arts nodig. Ergotherapie zit in het basispakket bij de zorgverzekeraar. Ergotherapie wordt maximaal vergoed tot 10 uur per kalenderjaar. In sommige gevallen wil de zorgverzekeraar extra uren vergoeden.U hebt een wettelijk verplicht eigen risico. Dit betekent dat u tot het door de overheid bepaald bedrag eigen risico zelf betaalt voor zorg uit uw basisverzekering. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar.