Artikelen

Menzen voor Mensen

Ergotherapiepraktijk

Artikelen

Nijmeegs onderzoek

 

Alzheimer is leefbaarder na ergotherapie

 

Tien sessies ergotherapie voor dementerenden en hun verzorgers verbeteren de manier waarop de patiënten zich in huis redden. De mantelzorgers vinden hun taak minder zwaar en zijn enthousiast. Dat schrijven onderzoekers van het Nijmeegs Universitair Medisch Centrum in een eind vorige week online gepubliceerd artikel in de British Medical Journal. Volgens geriatriehoogleraar Marcel Olde Rikkert werken dit soort gedragstrainingen beter dan geheugentraining of geneesmiddelen. ″Dit soort trainingen verbeteren de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven. Er zijn ook mogelijkheden om de methode in te voeren, want ergotherapie thuis wordt in principe vergoed.″

 

De zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen nemen zo sterk toe dat er minder hulp nodig is. De onderzoekers concluderen in hun artikel: ″We geloven dat ergotherapie op de lange termijn minder afhankelijk maakt van professionele zorg en leidt minder behoefte aan institutionalisering.″ Olde Rikkert: ″Als de mantelzorgers leren om een dementerende te trainen bij bijvoorbeeld boodschappen doen of medicijninname, dan raken zij vaak hun houding kwijt van ´ik kan niks tegen de dementie doen.´″

 

Onderzoekster Maud Graff volgde een groep van ruim 65 dementerenden en hun verzorgers die in vijf weken tienmaal thuis een uur ergotherapie kregen. In de eerste vier sessies bespraken de therapeuten de problemen. Daarna volgde de gerichte training. Na zes weken en later nog eens na drie maanden zijn de dagelijkse vaardigheden vergeleken met die van dementerenden en hun mantelzorgers die de behandeling niet kregen. Olde Rikkert: ″Het effect is zo groot dat iedereen zal erkennen dat de gemeten verandering ook in de praktijk merkbaar is.″

 

Er komt steeds meer belangstelling voor therapieën gericht op thuiswonende dementerenden en hun verzorgers. Uit vandaag in de Annals of Internal Medicine gepubliceerd Amerikaans onderzoek naar ondersteuning van alleen de mantelzorgers kwam onder de cursisten bijvoorbeeld depressie veel minder voor: 1 op de 8 tegen bijna 1 op de 4 in een controlegroep. Het was een training om problemen te leren oplossen, vaardigheden te leren en met stress te leren omgaan.

 

Bron: NRC Handelsblad

 

 

Depressieve patiënten eerder aan het werk dankzij ergotherapie

 

Depressieve patiënten zijn sneller weer aan het werk als ze naast hun gebruikelijke behandeling ook begeleid worden door een ergotherapeut. Dit blijkt uit een onderzoek van de afdeling Psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum dat is gepubliceerd in het vakblad Psychological Medicine. Of therapie ook tot sneller herstel van depressie leidt, is nog de vraag. Nieuw onderzoek, de Do-It studie, moet uitwijzen met welke vorm van ergotherapie de patiënten nog beter geholpen kunnen worden.

 

Omstandigheden op het werk kunnen bijdragen aan het ontstaan van een depressie. Omgekeerd kan een depressie leiden tot verminderd functioneren op het werk en tot ziekteverzuim. Onderzoekers van het zorgprogramma Stemmingsstoornissen bestuderen sinds enige jaren of depressieve patiënten gebaat zijn bij ergotherapie, naast hun gebruikelijke psychotherapie of medicatie. De ergotherapeuten leren de patiënten om te gaan met stressvolle situaties op het werk via rollenspellen en gesprekken. Ook worden ze gestimuleerd om hun werk snel te hervatten. Een studie onder 62 proefpersonen die achttien maanden werden gevolgd, toonde aan dat patiënten die ergotherapie kregen gemiddeld drie maanden eerder weer met hun werk begonnen en minder verzuimden, zonder dat de werkstress toenam. De behandeling had geen gevolg op het verloop van de ziekte. Uit het onderzoek blijkt dat de extra kosten voor de ergotherapie worden gecompenseerd doordat de onderzochte personen eerder het werk hervatten.

 

Deze kosten-effectiviteit is ook van economisch belang: patiënten met een depressie verzuimen in Nederland ongeveer negen keer vaker dan mensen zonder depressie. Ook is bekend dat zij twintig procent minder productief zijn. Bij ruim tien procent van de mensen die in de WIA komen is de reden een depressie. Naar schatting lijden er in Nederland per jaar ruim 500.000 aan een depressieve stoornis.

 

De nieuwe Do-It studie (Depression & Occupation: Intervention Trial) vergelijkt twee verschillende vormen van ergotherapie: een korte intensieve begeleiding van vier maanden en een langere van zeven maanden. In beide gevallen is er nauw overleg met de bedrijfsarts. Voor het onderzoek is het AMC op zoek naar patiënten die depressief zijn door het werk of die door hun depressie niet of minder werken.

 

Bron: www.ergotherapie.nl

Karin Menzen

Boslaan 100

7823 TS EMMEN

Telefoon: 06- 153 93 436

Fax: 0591 - 62 03 66

info@menzenvoormensen.nl